Nieruchomość nie może zostać zgubiona, ukradziona ani wywieziona. Zakupiona ze zdrowym rozsądkiem, opłacona w całości i zarządzana z należytą starannością, jest najbezpieczniejszą inwestycją na Świecie.

Franklin D. Roosevelt